ADVOKATSKA KANCELARIJA SLADIĆ

Usluge

Advokatska kancelarija Sladić svojim klijentima pruža pravnu pomoć u sledećim oblastima prava:

PRIVREDNO PRAVO

W3.CSS

Osnivanje i promene u privrednim društvima, udruženjima, kod preduzetnika i drugih subjekata

Izrada opštih i pojedinačnih akata

Potpuna pravna podrška u svakodnevnom poslovanju

UGOVORNO PRAVOW3.CSS

Ugovori u privredi

Opšti i posebni uslovi poslovanja

Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovori o zakupu

Ostali ugovori i akta


GRAĐANSKO PRAVOW3.CSS

Nepokretnosti

Nasledno pravo

Porodično pravo

Naknada štete


RADNO PRAVOW3.CSS

Pružanje pravne zaštite zaposlenima (otkaz ugovora o radu, mobing, zaštita prava zaposlenih)

Ugovori o radu i opšti akti poslodavca

Radno angažovanje stranaca i upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo

Prestanak radnog odnosa

Zastupanje u radnim sporovima


INTELEKTUALNA SVOJINAW3.CSS

Registracija žiga, patenta i industrijskog dizajna

Ugovori o licenci i autorski ugovori

Autorska prava, prava proizvođača fonograma i interpretatora

Sprovođenje istraživanja o mogućnosti registracije žigova, patenata i industrijskog dizajna

Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu

Zaštita prava intelektualne svojine pred sudovima i arbitražama


OSTALE USLUGEW3.CSS

Zastupanje fizičkih i pravnih lica u parničnim, vanparničnim, izvršnim, prekršajnim postupcima, postupcima povodom privrednih prestupa i drugim postupcima

Potpuna pravna podrška organizatorima profesionalnog upravljanja i profesionalnim upravnicima stambenih zajednica

Prava stranaca


O nama

Uroš Z. Sladić

Uroš Z. Sladić

advokat

  Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na pravosudnoj nastavnoj grupi 2008. godine.

  Nakon diplomiranja obavljao je poslove advokatskog pripravnika u Advokatskoj kancelariji Drašković do oktobra 2009. godine, kada se zaposlio u Ministarstvu pravde Republike Srbije. U Ministarstvu pravde radio je do septembra 2010. godine kada prelazi na poziciju pravnog savetnika u „Atlantic Grupi“.

  Pravosudni ispit je položio 2012. godine u Beogradu, a u imenik advokata Advokatske komore Beograda upisao se 2018. godine.
  Zahvaljujući bogatom iskustvu koje je stekao u različitim oblastima prava, u svojoj advokatskoj praksi daje pravna mišljenja i zastupa fizička i pravna lica u vezi sa najširim krugom pravnih pitanja.

  Tečno govori engleski jezik.

  Kontakt

  Kontakt podaci

  +381 60 3649 634
  uros.sladic@sladic.rs
  Šumadijske divizije 4
  Beograd